Islands Brygge

Udendørs kommunalt skateboard-anlæg, på 400 kvm, beliggende ud mod Københavns Kanal på Islands Brygge.

Skateparkens areal er streetorienteret med få rampe elementer. Arealet er opført i asfalt, og deler desuden plads med en street-basketkurv.

 

Der er ingen brugerbetaling for benyttelse af skateparken, og den er forbeholdt alle brugergrupper.

Fotograf
Tobias Plass